Γιατί ΤρίΚχορδο;

Είναι σύνθεση των λέξεων: Τρικάλης + τρίχορδο

Γιατί το Κ κεφαλαίο;

Το Κ είναι το κλειδί της μεθόδου, σου επιτρέπει εναλλακτική θέαση και προσέγγιση στη μουσική (Trik Key).

Πώς ξεκίνησε;

Μετά από πολυετή ενασχόληση με τη μουσική και την εκμάθηση μουσικών οργάνων, ήρθε ως φυσικό επακόλουθο η οργανοκατασκευή με ελευθερία πειραματισμών. Έτσι γεννήθηκαν πολλά νέα εργονομικά  όργανα με νέα ηχοχρώματα, κουρδίσματα και χειρισμούς. Ακολούθησε η καταγραφή των καλύτερων πρακτικών και πληροφοριών σε βιβλίο,  η ανάπτυξη λογισμικού για ευκολότερη μουσική γραφή και ανάγνωση και η εξεύρεση μεθοδολογίας  ενορχηστρώσεων με χρήση απλών διαδεδομένων εργαλείων (mod trackers, samplers, android apps)

 

About me

Kostas Trikalis is a Greek multiinstrumentalist who put his mind to music at the age of 10. Kostas has spent 18 years playing music in different bands. He specializes in traditional stringed instruments. He has put his brain to composing his own music and cooperating with various artists lately. He deals with instrument-experimental making and sampling. He is the founder of a musical forum called Mastering.gr and of experimental instrument-magazine-music method TriKhordo!

Music! Walking through music!